اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ایران صفر - آمریکا‌ ۱؛ آه و حسرت، این بار هم نشد!