تولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …طراحی و بهینه سازی وبسایتآموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …

با حضور رئیس‌جمهور؛ 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برگزار شد