سینی کابل گالوانیزه برق ایرانیان …فرچه غلطکیثروتمندان کتاب نمی خوانند! هدف …آماده سازی و بسته بندی غذا

داوطلبان مبتلا به کرونا، آزمون ارشد را در بیمارستان می‌دهند