آموزش تخصصی ترومپت و سایدرامتعمیر تلویزیون ال جیآموزشگاه زبان ترکی استانبولی در …تعمیرات لوازم خانگی

با حکم رئیس جمهور؛ 
رحیمی شعرباف به عنوان دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد