دستگاه دوخت دستیاخذ ویزای کاری کانادا و استرالیا …تامین الکتریک نیرو سما (تله تابلو)دوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

یک متخصص میکروب‌شناسی:

سال آینده نیز شاهد مرگ پرندگان در تالاب میانکاله خواهیم بود