تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …کارتن سازیلیست قیمت تیرچه پیش تنیدهارائه انواع دستگاه حضور و غیاب

آمریکا نمی‌تواند در برابر مصوبه پارلمان عراق مقاومت کند/برای انتقام سخت نیاز به جنگ نداریم