تعمیر تلویزیون ال جیتعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …اخذ گواهی بازرسی COI وارداتمرکز تعمیر لوازم خانگی سامسونگ

استاندار قم: اتباع هندی در ۵۰ نقطه از قم سکونت دارند