فروش برنج تقلبی/ دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج: گونی‌های برنج توزیعی ۱۰ درصد خرده‌برنج دارند!