باربری ، اتوبار تهران / شرکت نوبهار …سالنامه نوبت دهی | دفتر نوبت دهی …فروش ویژه دستگاه تصفیه آبتحصیل در کانادا

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:
هیجان کاذب، بورس رامتاثر نکند/ ارز صادرکنندگان باید وارد بازار شود