رشد ۱۸۰ درصدی درآمد شرکت‌های بورس نسبت به سال گذشته