عایق الاستومریآجر سفالشرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …ترخیص از گمرک بازرگان

دفاع رئیس کمیسیون تحقیق از تصویب اعتبارنامه تاجگردون: متقاعد شدیم و رأی دادیم