حقوق بازنشستگان چقدر افزایش می‌یابد؟

حقوق بازنشستگان چقدر افزایش می‌یابد؟