وزیر نفت از مردم عذرخواهی کرد/ سهمیه کارت‌های سوخت محفوظ است