چاپ و تولید پاکت رادیولوژی ؛ پاکت …خرید پیچ و مهره صنعتی ساختمانی …کاردرمانی جسمی، ذهنی ویکپارچگی …ساخت انواع سوله و سازه های فلزی …

ظریف: آمریکا کشورهای قانونمدار را برای عدم نقض قطعنامه شورای امنیت مجازات می‌کند