نماینده مجلس: به بنز و بی ام دبلیو قطعه صادر می‌کنیم!

نماینده مجلس: به بنز و بی ام دبلیو قطعه صادر می‌کنیم!