هلدینگ بازرگانخدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی …چسب و رزین پیوندچراغ لب پله روکار mcr

اختصاص ۷۰ میلیون تومان وام ازدواج به هر زوج تصویب شد