اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هیچ وقت اندازه امسال جای خالی ناصر را حس نکردم/ هر روز با او حرف می‌زنم