اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تهاجم ترکیه به شمال سوریه؛ پرده چهارم: تل رفعت و منبج