وام آزاد(خودرو) سرمایه آزاد(مسکونی …ساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختماننمایندگی گودمن ۰۹۱۲۳۴۴۳۵۸۲نخ و نقشه آماده بافت تابلو فرش

مهدی مطهرنیا، کارشناس مسائل بین‌الملل:
واشینگتن برای محدودسازی تهران با چالش‌های زیادی روبه‌روست