فروش ویژه دستگاه تصفیه آبفروش ویژه دستگاه سلفون کش TW-450E …راننده با درآمد عالیآموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …

از سوی سازمان برنامه؛ 
مجوز استخدام ۳۰۰۰ پرستار صادر شد