اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

راه خنثی‌‌سازی تحریم‌ از نگاه قالیباف؛ خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی