نوسازی و بازسازیآموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …طراحی و بهینه سازی وبسایتسایت خبری تفریحی هستی فا

انتقاد فعال اصولگرا از برخورد نمایندگان با ظریف؛ 
محبیان: گویی وزیر خارجه دشمن در مجلس حضور داشت