ساخت سوله وسالن و اتاق ایزوله با …فروش زمین باغی در جاده نظامیباشگاه مشتریان با امکانات ویژه …باربری اتوبار تهران ، نوبهار / …

در سطح جهانی؛ 
بیش از ۲۰ میلیون نفر به کرونا مبتلا هستند