اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

از فرماندار سنندج تا یک قرارگاه در لیست تحریم‌های آمریکا