مهرداد ویس‌‌کرمی درباره روند پوشش زنده جلسات کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی توسط رسانه ملی گفت: در جلسه پیشین کمیسیون مشترک، ماده مربوط به این موضوع را بررسی کردیم، اما به دلیل نبود وقت در این‌خصوص به نتیجه نهایی دست پیدا نکردیم، اگرچه اعضای کمیسیون با پخش زنده مذاکرات جلسه از طریق رسانه ملی مخالفتی ندارند، صرفا بحث بر سر این بود که در ماده مربوطه رادیو فرهنگ را که جلسات صحن علنی مجلس را هم پوشش می‌دهد مورد اشاره قرار دهیم یا خیر؟ و یا اینکه صرفا به رسانه ملی اشاره کنیم چراکه واژه رسانه ملی، رسانه رادیو فرهنگ را هم دربر می‌‌گیرد. وی افزود: این موضوع را برای بررسی در جلسه بعدی کمیسیون مراعا گذاشتیم تا تصمیم نهایی به‌زودی اتخاذ شود، اما با اصل اینکه از طریق رسانه ملی پوشش داده شود، مخالفتی نیست و صرفا بحث بر سر قید واژه رادیو فرهنگ بود، عده‌ای در کمیسیون معتقد بودند در ماده نام رادیو فرهنگ را هم مورد اشاره قرار دهیم ولی عده‌ای معتقد بودند اینکه صرفا به صداو سیما اشاره کنیم کافی است تا خود این سازمان هر بخشی را که خود صلاح می‌داند برای پوشش زنده مذاکرات کمیسیون معرفی کند، پس به هر شکل بنا بر پخش زنده توسط صداوسیما است، صرفا اختلاف بر سر روش آن بود که این موضوع در جلسه بعدی کمیسیون مشخص خواهد شد.