رونق دلال‌بازی با کد ملی در بازار خودرو

دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بازار خودرو نیازها مطرح نیست، بلکه عده‌ای افراد سودجو‌ با سوءاستفاده از کد ملی افراد، خودرو را از کارخانه می‌گیرند و در بازار می‌فروشند. با این شیوه یک فرد چندین خودرو تحویل می‌گیرد و می‌فروشد، اما برخی حتی یک خودرو نمی‌توانند بگیرند. وی با اشاره به قیمت دستوری خودرو با بیان اینکه مشکل ما از خودرو‌سازان نیست، بلکه مشکل از نحوه توزیع مواد اولیه‌ای است که در ساخت خودرو نقش دارند، گفت: مسوولان فولاد را در بورس گذاشتند. بخش‌ عمده‌ای از مواد اولیه صنعت خودرو از فولاد تهیه می‌شود. با این روشی که مواد اولیه توزیع می‌شود، این مواد در بازار آزاد با نرخ بالا پیدا می‌شود. دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از اعتراضات خودرو‌سازان همین موضوع است، افزود: خودروسازان در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند و تاکید داشتند که دولت اگر کمکی به خودروسازان نمی‌کند، این رفتار را با ما نداشته باشند.