موسی شهبازی غیاثی با اشاره به ماجرای ممنوعیت واردات لوازم خانگی، افزود: به صنعت خودروی کشور نگاه کنید؛ سالیان طولانی تذکر می‌دهیم که اگر می‌خواهید به این صنعت وام یا تسهیلات بدهید، آن را به اصلاح حکمرانی شرکتی در این صنعت مشروط کنید. وی توضیح داد: در دو سه سال گذشته شورای پول و اعتبار مصوب کرده است که دو تا ۵ هزار میلیارد تومان به خودروسازها تسهیلات بدهد. در مصوبه شورای پول و اعتبار چند شرط گذاشته شده بود مانند اینکه خودروسازها اموال مازادشان را بفروشند تا هزینه سربار کاهش یابد یا صادراتشان را افزایش دهند. الان بررسی شود که کدام یک از این شروط محقق شده‌اند.