نمایندگی رسمی فروش کلیه محصولات …خدمات کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری …باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …ارائه خدمات پرستاری و پزشکی و مراقبتی …