ثبات تولید تجاری‌ها در آبان

اما وضعیت تولید هر یک از مدل‌های یاد شده چه افت‌وخیزی را در بازه زمانی یاد شده به خود دیده است؟ بر این اساس، تجاری‌‌سازان کشور تا پایان دومین ماه از فصل پاییز امسال در مجموع تولید ۶ هزار و ۲۵۵ دستگاه انواع کامیون، کامیونت و کشنده در خطوط تولید خود تکمیل کردند. تولید این تعداد از خودروی تجاری سنگین در قیاس با مدت مشابه سال گذشته رشدی بیش از ۱۰۰ درصد را نشان می‌دهد. در شرایطی تولید کامیون، کامیونت و کشنده در جاده رشد تولید حرکت کرده که شاهد هستیم تولید اتوبوس، میدل باس و مینی‌بوس در بازه زمانی یاد شده روند نزولی به خود دیده است. تجاری‌سازان طی هشت ماهی که از سال جاری گذشت در مجموع ۹۷۰ دستگاه انواع اتوبوس، میدل باس و مینی‌بوس را در خطوط تولید خود نهایی کردند. بررسی تیراژ تولید اتوبوس، مینی‌بوس و میدل باس تا پایان آبان ماه ۹۹ از تولید هزار و ۹۹ دستگاهی حکایت دارد. بنابراین شاهد افت نزدیک به ۱۲ درصدی در تولید این خودروها هستیم. البته باید توجه داشت این افت به دلیل نزولی شدن نمودار تولید اتوبوس رقم خورده است و‌گرنه تجاری‌سازان در بخش تولید میدل باس و مینی‌بوس در بازه زمانی یاد شده رشدی بیش از ۲ درصد را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند. اما تولید اتوبوس افت بیش از ۲۵ درصدی را تجربه کرد. تجاری‌سازان سال گذشته تا پایان آبان ماه تولید ۵۵۷ دستگاه اتوبوس را نهایی کردند این در شرایطی است که تا پایان آبان ماه امسال با توجه به افت ۲۵ درصدی، ۴۱۵ دستگاه اتوبوس تولید شده است. بر این اساس تولید وانت نیز طبق آمار در جاده افت تولید حرکت کرد. خودروسازان در پایان دومین ماه از فصل پاییز در مجموع ۴۹ هزار و ۲۲۰ دستگاه انواع وانت را در خطوط تولید خود تکمیل کردند. این میزان تولید در قیاس با تولید ۵۲ هزار و ۸۲۹ دستگاهی که تا پایان آبان ماه گذشته رقم خورده است افتی حدود ۷ درصد را در کارنامه خودروسازان ثبت کرده است. اما خودروسازان در تولید ون نیز توانستند رشد بیش از ۱۵۵ درصدی را رقم بزنند. البته این میزان رشد به دلیل تولید کم انجام شده در سال گذشته رقم خورده است. خودروسازان سال گذشته ۱۹۱ دستگاه انواع ون تولید کردند. این تیراژ تولید با رشدی بیش از ۱۵۵ درصدی به ۴۹۰ دستگاه رسید. دو خودروساز بزرگ کشور در بازه زمانی یاد شده چه کارنامه‌ای در تولید خودروهای تجاری از خود به جای گذاشتند؟ ایران‌خودرو دیزل به عنوان بازوی تجاری‌ساز ایران‌خودرو طی ۸  ماه امسال در مجموع سه هزار و ۳۹۵ دستگاه انواع خودروی تجاری سبک و سنگین تولید کرده است. تولید این تعداد خودروی تجاری در مقایسه با تولید چهار هزار و ۵۲۵ دستگاهی سال گذشته از افت تولید بیش از ۲۰ درصدی حکایت دارد.  دلیل اصلی این کاهش تولید را باید افت حدود ۹۳ درصدی تولید وانت در این خودروساز در بازه زمانی یاد شده عنوان کرد. دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی خودروسازی سایپا اما در تولید محصولات تجاری در بازه زمانی یاد شده بر خلاف ایران‌خودرو رشد تولیدی حدود ۱۰ درصدی را به خود دیده است. سایپا دیزل به عنوان بازوی تجاری این خودروساز تا پایان آبان ماه سال جاری تولید ۲۴ هزار و ۵۰۴ دستگاه انواع خودروی تجاری سبک و سنگین را نهایی کرده است این در حالی است که سال گذشته تا پایان آبان ماه تولید ۲۲ هزار و ۲۵۳ دستگاه انواع خودروی تجاری در این خودروساز به سرانجام رسیده بود.