ساخت انواع سوله و سازه های فلزی …قفسه کارکرده / قفسه دست دوم/قفسه …بهترین آموزشگاه زبانآموزش کاشت ناخن در کرج

علیرضا صالح با اشاره به عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس اظهار کرد: در این فرآیند سهامی را به‌صورت رقابتی در بورس عرضه می‌کنیم که ممکن است هم بخش خصوصی و هم صندوق‌ها در آن شرکت داشته باشند. این متفاوت است با اینکه به‌صورت رد دیون مستقیم به نام صندوق‌ها کنیم. این اتفاق در سال ۱۳۹۸ آغاز شد و در سال‌جاری هم دنبال می‌شود و باید در فضای رقابتی باشد، اما ترجیح ما بخش خصوصی است.وی ادامه داد: اگر بخش خصوصی مشارکت داشته باشد نرخ سود اقساطی که قرار است در آینده پرداخت کند، سه واحد درصد کمتر از نهادهای عمومی است. ما نمی‌توانیم رقابت را منع کنیم. مهم این است که عرضه‌ها را به‌صورت رقابتی انجام بدهیم نه مستقیم و به‌صورت رد دیون.