اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فشار خط لوله دروژبا و ترس از رکود بر نفت