تولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …انجام کلیه خدمات حسابداری ،حسابرسی، …چسب و رزین پیوندموسسه طراحان مد، طراحی لباس و خیاطی