دوزینگ پمپ .مترینگ پمپچراغ سر ردیف صندلی سینمایی mcrمحصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTموسسه حقوقی عدالت شمیران

بخش اعظم این بسته به ۵/ ۷ میلیارد یورو (۵/ ۸ میلیارد دلار) با هدف افزایش دستمزد پرستاران و کسانی که از سالمندان نگهداری می‌کنند، اختصاص یافته است. علاوه بر این، بسته ۴۵۰ میلیون یورویی (۵۱۰ میلیون دلار) برای تقویت دستمزد پزشکانی که صرفا در بخش دولتی کار می‌کنند، اختصاص یافته؛ اقدامی که با هدف جذب آنان از کلینیک‌های خصوصی پول سازتر انجام شده است. ویروس کرونا تاکنون بیش از ۳۰ هزار نفر را در فرانسه به کام مرگ کشانده و با وجود کاهش چشمگیر نرخ موارد ابتلا، مقامات نسبت به بروز موج دوم همه‌گیری محتاط هستند.