پنجشنبه, ۳۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 18 April, 2024


۱۴۰۱/۱۱/۰۵ / /
وضعیت اینترنت در مجلس در حال پیگیری است
سیتنا: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «ما همچنان اصرار داریم که با وجود شبکه ملی اطلاعات، سرعت و کیفیت اینترنت در داخل کشور باید متفاوت‌تر از چیزی باشد که در حال حاضر شاهد آن هستیم و در همین حال باید کاربران هم بتوانند نیازها و خدمات خود را با سرعت و کیفیت مطلوب بر بستر اینترنت دریافت کنند.» لطف‌الله سیاهکلی پیرامون ارزیابی عملکرد وزارت ارتباطات در زمینه ارتقای سرعت و کیفیت اینترنت، گفت: «وضعیت اینترنت در مجلس در حال پیگیری است و در این زمینه توضیحات فنی ارائه شده است، بنابراین ما همچنان اصرار داریم که با وجود شبکه ملی اطلاعات، سرعت و کیفیت اینترنت در داخل کشور باید متفاوت‌تر از چیزی باشد که در حال حاضر شاهد آن هستیم و در همین حال باید کاربران هم بتوانند نیازها و خدمات خود را با سرعت و کیفیت مطلوب بر…