شخصیت کلیک‌بوت، بر اساس نحوه رمزگذاری آن تنظیم می‌شود. هر تنظیمی، ترکیب منحصر به فردی دارد که سرگرم‌کننده بودن کلیک‌بوت را برای همیشه تضمین می‌کند. کاربر می‌تواند با سر هم کردن قطعات کلیک‌بوت، روبات خود را بسازد و جهت حرکت را برای آن مشخص کند.   کلیک‌بوت، بیش از هزار تنظیم متفاوت دارد؛ در نتیجه کاربر می‌تواند آن را به صورت دلخواه برای بالا رفتن، رقصیدن، خزیدن یا حتی آوردن قهوه صبح تنظیم کند. کلیک‌بوت بیش از ۲۰۰ واکنش دارد که موجب می‌شود این روبات، مانند یک حیوان خانگی به نظر برسد. اگر کاربر چشم‌های آن را بپوشاند، سعی می‌کند کاربر را پیدا کند و اگر آن را در حالت شارژ قرار دهید، هیجان‌زده می‌شود. این روبات دو شخصیت پیش‌فرض هم دارد که به برنامه‌نویسی کاربر نیازی ندارد.