ساخت اولین روبات زنده خود تکثیرشونده

پس از چند روز، این نوزادها تکامل می‌‌یابند و همانند والدین خود به‌نظر می‌‌رسند و شبیه آنها حرکت می‌کنند. سپس این نوزادان نیز می‌توانند این فرآیند را بارها و بارها تکرار کنند.  داگلس بلکیستون، از محققان ارشد دانشگاه Tufts می‌گوید: سال‌ها بود که افراد تصورشان بر این بود که ما تمامی‌‌ راه‌‌‌هایی را که می‌تواند منجر به تکثیر حیات شود بررسی کرده‌‌ایم، اما این دستاورد، چیزی است که تاکنون انجام نشده است. محققان، زنوبات‌‌ها را که اندازه آنها به کمتری از یک میلیمتر می‌رسد، از سلول‌‌های زنده جنین قورباغه به‌دست آورده‌‌اند و این سلول‌‌ها قادرند درون ظرف‌‌های مخصوص و بسیار متفاوت با اجداد دوزیست خود زنده بمانند.  مایکل لوین، زیست‌‌شناس دانشگاه Tufts و از اعضای این تیم تحقیقاتی معتقد است: زنوبات‌‌ها در بخش بیرونی سلول‌‌های بچه قورباغه‌‌ها قرار دارند و علاوه‌بر دور نگه داشتن عوامل بیماری‌‌زا، باعث توزیع دوباره مخاط می‌شوند، اما ما بستری جدید را برایشان فراهم می‌کنیم و به آنها فرصت می‌دهیم تا چندسلولی بودن خود را دوباره تصور کنند. زنوبات‌‌ها که دانشمندان، آنها را «روبات‌های زنده خودتکثیر شونده» نامگذاری کرده‌‌اند، می‌توانند نقش تاثیرگذاری را در دستیابی به روش‌های درمانی برای انواع بیماری‌ها و اختلالات ایفا کنند.