تامین مالی جمعی

در دنیای امروز، این فرآیند معمولا بر بستر اینترنت اتفاق می‌‌‌افتد. به عنوان مثال، هر گردشگر برای خرید دوربین عکاسی، از دنبال‌کنندگان در صفحه شبکه اجتماعی خود درخواست کمک می‌کند تا بتواند دوربین مورد نظر را خریداری و در ازای آن، از محل‌‌‌هایی که بازدید می‌کند، عکاسی و آنها را منتشر کند یا وقتی در یک محله، یک نفر قصد ازدواج دارد و توانایی تهیه جهیزیه را ندارد، همسایه‌‌‌ها دست به دست هم می‌دهند و در ازای حس خوب کمک و اجر اخروی، اقدام به جمع‌‌‌‌‌‌آوری هزینه‌‌‌های خرید جهیزیه و مراسم عروسی می‌کنند. اینها مثال‌‌‌های ساده‌‌‌ای از تامین مالی جمعی هستند. همان‌طور که در مثال‌‌‌‌ها اشاره شد، در این مدل، تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های خرد را تامین می‌کنند. در این پرونده از باشگاه اقتصاددانان به بررسی تامین مالی جمعی از ابعاد مختلف پرداخته‌ایم.