سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومدستگاه تقطیر و عرق گیری ، گلاب …سیم و کابل سیمیاخدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی …

وضعیت آب در تهران نارنجی شد