ریسک‌‌های 1400 کسب‌وکارهای برق
دیده‌بانی مستمر فضای کسب‌وکار، یکی از رموز موفقیت کسب‌وکارها و از ویژگی‌های مهم مدیران و کارآفرینان موفق است. این رصد و پایش دقیق و مستمر به کسب‌وکارها اجازه شناسایی ریسک‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات محیطی را داده و براساس آن می‌توانند استراتژی‌های مناسب را انتخاب کنند. طبق ارزیابی‌ها، ریسک‌های متنوعی برای کسب‌وکارها در کشورهای مختلف وجود دارد. شناسایی به‌موقع ریسک‌ها به فرصت‌های جدید، اقدامات پیشگیرانه، کشف و خلق فرصت جدید کمک می‌کند. در ابتدای سال جاری، «سندیکای صنعت برق ایران» به‌منظور شناسایی ریسک‌های مهم پیش‌روی کسب‌وکارهای صنعت برق، تعدادی از رویدادهایی را که ممکن بود اثرات زیادی بر صنعت برق داشته باشند استخراج و در قالب پرسش‌نامه‌ای برای نظرخواهی از مدیران کسب‌وکارهای صنعت برق ارسال کرد. پس از دریافت پاسخ‌نامه‌ها، نتایج نظرسنجی در سه دسته کلی «ریسک‌های اقتصادی»، «ریسک‌های سیستمی برق» و «ریسک‌های سیاسی» دسته‌بندی و ارائه شد. لازم به توضیح است که موضوعات ارائه شده در این گزارش، تمام مسائل را در برنمی‌گیرد و صرفا بخشی از رویدادهای با اثر زیاد بر صنعت برق و مبتنی بر مطالعات قبلی مدنظر بوده است و وقوع موضوعات خارج از این گزارش دور انتظار است.    ریسک‌های اقتصادی از نگاه مدیران کسب و کارهای صنعت برق، بیشترین ریسک اقتصادی در کشور متاثر از تداوم تورم بالاست. همچنین احتمال افزایش قیمت دلار تا 50 هزار تومان، ریسک قابل توجهی دارد. در حوزه اقتصاد صنعت برق نیز احتمال کمی وجود دارد که قیمت برق واقعی شده و باعث بهبود شرایط اقتصادی شود.    ریسک‌های سیستمی برق «جابه‌جایی مدیران در صنعت برق» و «بروز خاموشی‌ها در پیک» رویدادهایی هستند که بیشترین احتمال وقوع برای آنها پیش‌بینی شده ‌است و به عنوان ریسک‌های سیستمی صنعت برق، قابل توجه هستند. «ادغام بخش برق و وزارت نفت و تشکیل وزارت انرژی» یکی از موضوعاتی بوده است که احتمال کمی برای وقوع آن برآورد شده است. همچنین بر اساس نظرات شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، احتمال «قطع صادرات برق به عراق» بسیار کم برآورد شده است.    ریسک‌های سیاسی «رفع اثرات پاندمی کرونا در جهان» و «بازگشت آمریکا به برجام» رویدادهایی هستند که بر اساس برآورد انجام شده در این نظرسنجی، بیشترین احتمال را دارا هستند. به نظر مدیران، وقوع «تغییرات اساسی در سیاست‌های اصلی کشور در عالی‌ترین سطح» احتمال کمی دارد. «کاهش تجارت ایران و چین» یکی از موضوعاتی بوده است که احتمال کمی برای وقوع آن برآورد شده است. این نظرسنجی نشان می‌دهد بروز «تنش‌های سیاستی و ناآرامی خیابانی» و «تهاجم نظامی به ایران» احتمال بسیار کمی دارد.