سیدرضا فاطمی‌‌‌امین در نشست مشترک با رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بازنگری اساسی در فرآیند صدور مجوزها و بازطراحی فرآیندهای اداری مرتبط با مجموعه وزارت صمت خبر داد و افزود: برنامه ویژه‌‌‌ای برای بازطراحی فرآیندها داریم که همه ابعاد سازمانی را پوشش خواهد داد. وی تصریح ‌‌‌کرد: با اجرای پروژه‌‌‌های تحول و بازآفرینی وزارت صمت، بسیاری از مسائل و چالش‌ها در بازه زمانی تعیین شده حل و فصل خواهد شد. فاطمی‌‌‌امین تعامل و هم‌‌‌افزایی میان دو مجموعه وزارت صمت و سازمان بازرسی برای تحقق اهداف نظارتی با نگاه پیشگیرانه را مورد تاکید قرار داد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست، رویکردهای این سازمان را پیشگیرانه با نگاه آسیب‌‌‌شناسانه دانست و گفت: گلوگاه‌‌‌هایی که بستر تخلف را فراهم می‌‌‌آورند باید آسیب‌‌‌شناسی و رفع شوند. حسن درویشیان از دستگاه‌های اجرایی خواست که آسیب‌‌‌های مرتبط را با هدف اصلاح و پیشگیری شناسایی کنند. وی آگاهی‌‌‌بخشی و توجه دادن دستگاه اجرایی نسبت به ماموریت‌‌‌های قانونی خود را یکی دیگر از وظایف دانست و افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی، سرمایه‌‌‌های ملی هستند که باید از این سرمایه‌‌‌ها صیانت شود و یکی از اقدامات صیانتی توجه دادن مدیران به ماموریت‌‌‌هایشان است. درویشیان یکی دیگر از رویکردهای سازمان بازرسی را توجه به مسائل اصلی دستگاه‌ها و اولویت‌‌‌بندی آنها دانست و با بیان اینکه مردم انتظار ویژه‌‌‌ای از دولت جدید دارند، تصریح ‌‌‌کرد: نظارت مستمر بر عوامل و تحقق اهداف مجموعه در کنار وظیفه برنامه‌‌‌ریزی و اجرا است. وی تاکید کرد: انتظار می‌رود مدیران به وظایف نظارتی خود به گونه‌‌‌ای عمل کنند که نیاز به حضور و پیگیری دستگاه‌های نظارتی خارج از مجموعه نباشد، البته نظارت نه به معنای عدم‌اعتماد بلکه به معنای کمک کردن به مدیران برای انجام درست وظایف است.