بیشترین ارزش معاملات هفتگی صنایع بورسی - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰