بیشترین ارزش معاملات هفتگی صنایع بورسی - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵