سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومکلید مینیاتوری اشنایدرتولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …دستگاه وکیوم خانگی

بررسی جزئیات خریدهای صورت گرفته نشان می‌دهد که گروه فرآورده‌های نفتی بیشترین استقبال از سوی سهامداران خرد را تجربه کرد. این استقبال معامله‌گران حقیقی سبب شد تا در نهایت شاهد ثبت خالص خرید 73 میلیارد و 541 میلیون تومانی این دسته از بازیگران سهام در زیرمجموعه‌های پالایشی باشیم. در صدر این خریدها نیز تمایل برای جمع‌آوری سهام پالایش نفت بندرعباس قرار داشت. به‌طوری ‌که خالص خرید 6/ 24 میلیارد تومانی در نماد «شبندر» ثبت شد. پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران نیز دو نماد دیگر این گروه بودند که هر کدام به ترتیب با ثبت خالص خرید بیش از 2/ 23 و 8/ 13 میلیارد تومانی در کانون توجه معامله‌گران قرار گرفتند. در ادامه این روند تمایل به خرید نمادهای گروه فلزات اساسی قرار داشت. به‌طوری‌که سهامداران خرد سهامی از زیرمجموعه‌های فلزی به ارزش حدود 71 میلیارد و 450 میلیون تومان را به پرتفوی خود افزودند. در گروه کانه‌های فلزی نیز شرایط مشابهی را شاهد بودیم. به طوری که پس از مدت‌ها  شاهد خالص خرید حدود 17 میلیارد تومانی حقیقی‌ها در این گروه بودیم. در فلزی‌ها بخش عمده‌ای از خریدها به جمع‌آوری سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان تعلق داشت که در نهایت خالص خرید 5/ 36 میلیارد تومانی حقیقی‌ها را تجربه کرد. پس از آن سهامداران خرد به جمع‌آوری سهام ملی مس ایران و فولاد امیرکبیرکاشان تمایل نشان دادند. در میان معدنی‌ها نیز «ومعادن» با خالص خرید 9‌میلیارد و 854 میلیون تومانی حقیقی‌ها همراه شد و پس از آن نوبت به «کگل» با جابه‌جایی سهامی به ارزش 5 میلیارد و 125 میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی رسید. گروه شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی نیز از دیگر صنایع مورد توجه سهامداران خرد در روز گذشته بود که در نهایت خالص خرید 3/ 16 میلیارد تومانی را از سوی حقیقی‌ها تجربه کرد. پتروشیمی‌ها نیز همانند دیگر گروه‌های کامودیتی محور مورد توجه حقیقی‌ها قرار داشتند و در روزی که گذشت شاهد انتقال سهامی به ارزش 8/ 9‌میلیارد تومان از پرتفوی سهامداران عمده به سبد حقیقی‌ها بودند. در مقابل سهامداران حقوقی بیشترین خرید را در گروه دارویی داشتند که این امر با خالص خرید 2/ 16 میلیارد تومانی بازیگران عمده همراه شد. در این میان «برکت» با خالص فروش 5/ 12 میلیارد تومانی سهامداران حقیقی مواجه شد.