آیین‌نامه اجرایی تعیین سن فرسودگی انواع خودروها تصویب شد

این امر به نحوی است که مالک وسیله نقلیه جهت اطمینان از صحت عملکرد آن، باید در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری اقدام به معاینه فنی و بازرسی خودرو کند. این خودروها به علت کارکرد بیشتر و طول عمرشان، عمدتا دچار پوسیدگی بدنه و ساختار می‌شوند و ریسک بروز تصادفات در سطح جاده‌ها و شهرها را به‌شدت افزایش می‌دهند. به موجب آیین‌نامه اجرایی یاد شده، سن مرز فرسودگی برای خودروهای شخصی شامل سواری، استیشن‌(ون) و سواری کار ۱۵ سال و تعداد دفعات معاینه فنی پس از رسیدن به سن مرز فرسودگی، دو مرتبه‌(۶ ماه یکبار) در سال تعیین شد. برای خودروهای عمومی شامل تاکسی سواری، استیشن‌(ون) و سواری کار بنزینی و دوگانه‌سوز، پایه گازسوز و برقی، سن مرز فرسودگی به ترتیب ۸، ۱۰ و ۱۴ سال و تعداد دفعات معاینه فنی پس از رسیدن به سن مرز فرسودگی برای هریک از آنها به ترتیب، چهار مرتبه (سه ماه یکبار) در سال و سه مرتبه (چهار ماه یکبار) در سال تعیین شد.  سن مرز فرسودگی برای وانت پایه گازسوز و بنزینی، دوگانه‌سوز و دیزلی به ترتیب ۱۴ سال و ۱۳ سال و تعداد دفعات معاینه فنی پس از رسیدن به سن مرز فرسودگی سه مرتبه‌(چهار ماه یکبار) در سال، برای اتوبوس درون شهری دیزلی، پایه گازسوز و برقی (منوط به بازسازی با رعایت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) سن مرز فرسودگی به ترتیب ۱۰ سال و ۲۰ سال و تعداد دفعات معاینه فنی پس از رسیدن به این سن، برای اتوبوس‌های دیزلی و پایه گازسوز چهار مرتبه‌(سه ماه یکبار) در سال و برای اتوبوس‌های برقی سه مرتبه‌(چهارماه یکبار) در سال تعیین شد. سن مرز فرسودگی برای مینی‌بوس و میدل‌باس درون و برون‌شهری دیزلی، پایه گازسوز و برقی (منوط به بازسازی با رعایت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) به ترتیب ۸ سال، ۱۰ سال و ۲۰ سال و تعداد دفعات معاینه فنی پس از رسیدن به سن فرسودگی برای هریک از آنها سه مرتبه (چهار ماه یکبار) در سال، برای اتوبوس برون‌شهری و کشنده، کامیون و کامیونت، سن مرز فرسودگی به ترتیب ۱۰ سال و ۱۶ سال و تعداد معاینه فنی پس از رسیدن به این سن، به ترتیب برای هریک از آنها سه مرتبه (چهار ماه یک بار) در سال خواهد بود. همچنین برای موتورسیکلت‌های بنزینی کاربراتوری، بنزینی انژکتوری و برقی، سن مرز فرسودگی به ترتیب ۵ سال، ۶ سال و ۱۲سال و تعداد معاینه فنی پس از رسیدن به سن مرز فرسودگی برای هریک از آنها دو مرتبه (شش ماه یک بار) در سال تعیین شد. تعداد دفعات معاینه فنی خودروهای شخصی مندرج در آیین‌نامه، پنج سال پس از گذشتن از سن مرز فرسودگی به سه مرتبه در سال (هر چهار ماه یک بار) افزایش می‌یابد.