امانی افزود: هنوز پروژه‌های بزرگ شهر تهران همچون تکمیل بزرگراه بروجردی، ساخت بزرگراه شهید شوشتری، تکمیل خط ۶ و ۷ مترو، تکمیل پایانه شرق و...باقی مانده است و این در حالی است که در هر منطقه نیز پروژه‌های محلی تعریف شده که برای اتمام آنها نیز نیازمند اعتبارات بیشتر هستیم. وی با بیان اینکه باید مطالعاتی از سوی شهرداری تهران انجام شود تا مشخص شود دقیقا برای تکمیل و تجهیز پروژه‌های نیمه تمام به چه مقدار اعتبار نیاز داریم، اظهار کرد: با افزایش فزاینده قیمت‌ها، قطعا با مشکلاتی مواجه خواهیم شد؛ چرا که به عنوان مثال در منطقه هفت، یک مجموعه ورزشی با اعتبار ۵ میلیارد تومان ساخته شد اما حالا برای تجهیز همان ورزشگاه به ۷ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و قطعا اتمام تمام پروژه‌های نیمه‌تمام تهران نیز به اعتبار زیادی احتیاج دارد. امانی با تاکید بر اینکه با توجه به کمبود اعتبارات و مشکلات مالی باید تکمیل پروژه‌ها اولویت‌بندی شود، ادامه داد: در حال حاضر در شورای شهر بر تکمیل خطوط ۶ و ۷ اتفاق نظر وجود دارد و در نظر داریم سال به سال تکمیل پروژه‌ها را اولویت‌بندی کنیم تا این پروژه‌ها در یک بازه زمانی منطقی تکمیل شود.