درمانگاه پزشکی و دندانپزشکی سینوهه …لباسکار-تیشرت تبلیغاتی -کلاه تبلیغاتیسنین پلاستاموزشگاه زبان روسی شرق تهران