احیای جاذبه جواز کسب

احیای جاذبه جواز کسب
 این موضوع را می‌توان از جدیدترین آمارهای وزارت صمت دریافت. این آمار نشان می‌دهد از یک‌سو در ۶ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد مجوزهای صنفی صادرشده و تمدید‌شده بوده‌ایم و از سوی دیگر مقایسه صدور و تمدید جواز کسب در بهار و تابستان۱۴۰۰ بیانگر رشد صدور و تمدید جواز کسب در تابستان است.   صدور و تمدید مجوز در دو فصل ۱۴۰۰ آمارهای وزارت صمت از تعداد پروانه‌های کسب و صادره و تمدیدشده به تفکیک استان به‌صورت فصلی نشان می‌دهد؛ در استان‌های کشور به‌علاوه اتحادیه‌های کشوری، شاهد استقبال صاحبان صنفی نسبت به تمدید پروانه‌های صنفی و رشد جدیدالورودها به بخش اصناف هستیم، به‌گونه‌ای که تمامی استان‌ها و اتحادیه‌های کشوری رشد صدور و تمدید جواز کسب را تجربه کرده‌اند. اعداد و ارقام حکایت از آن دارد که در تیرماه امسال ۵۶ هزار و ۳۴۸ جواز کسب، در مردادماه ۴۴ هزار و ۹۱۵ جواز کسب و در شهریور ۶۹ هزار و ۶۴۵ جواز کسب صادر و تمدید شده است. در مجموع در تابستان امسال ۱۷۰ هزار و ۹۰۸ جواز کسب در استان‌ها و اتحادیه‌های کشوری صادر و تمدید شده است. این در حالی است که در بهار امسال این رقم ۱۲۶ هزار و ۴۰۰ جواز بود. مقایسه این دو آمار نشان از رشد ۲/ ۳۵‌درصدی صدور جوازها در تابستان نسبت به بهار امسال دارد. بیشترین رشد تمدید جوازها (در تابستان امسال نسبت به بهار۱۴۰۰) در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، قم، هرمزگان و مرکزی محقق شده و کمترین رشد متعلق به استان‌های سیستان و بلوچستان، چهارمحال‌و‌بختیاری، خراسان‌شمالی و خراسان‌جنوبی، همچنین منطقه جنوب کرمان است. استان کهگیلویه و بویراحمد با صدور و تمدید ۱۷۴۶ جواز در تابستان و رشد ۸/ ۹۳درصدی نسبت به بهار امسال، توانسته بیشترین افزایش را به‌نام خود ثبت کند. در عین حال استان ایلام در صدور و تمدید ۲ هزار و ۳۴۶ مجوز صنفی و ثبت رشد ۸۴‌درصدی نسبت به بهار در رده دوم قرار گرفته است. در تابستان۱۴۰۰ در استان قم ۲ هزار و ۲۴۱ جواز کسب صادر و تمدید شده که نسبت به فصل بهار رشد ۲/ ۸۲‌درصدی را به ثبت رسانده است. استان هرمزگان نیز با صدور ۳‌هزار و ۲۷۲مجوز کسب، رشد ۳/ ۵۷‌درصدی نسبت به بهار داشته و توانسته از نظر‌درصد تغییرات در رده چهارم قرار گیرد. صدور و تمدید جواز کسب در استان مرکزی رشد ۵۳‌درصدی را در تابستان امسال نسبت به بهار تجربه کرده است. به‌عبارتی ۴‌هزار و ۱۳۶ جواز در فصل تابستان در این استان تمدید و صادر شده است. اما کمترین رشد پروانه صنفی در تابستان امسال در استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده است که با صدور و تمدید ۲ هزار و ۷۲۱‌جواز نسبت به بهار امسال تنها ۱۰‌درصد رشد داشته است. منطقه جنوب‌کرمان نیز با صدور و تمدید ۹۸۶‌جواز کسب رشد ۸/ ۱۶درصدی را نسبت به بهار ثبت کرده است. استان چهارمحال‌و‌بختیاری رشد ۶/ ۱۹درصدی صدور و تمدید پروانه کسب را داشته و ۲ هزار و ۲۰۵ جواز در تابستان صادر و تمدید کرده است. استان خراسان‌شمالی با صدور و تمدید هزار و ۶۵۳ جواز رشد ۲/ ۲۰ و استان خراسان‌جنوبی با صدور و تمدید هزار و ۹۵۴ جواز کسب، افزایش ۴/ ۲۱‌درصدی را به ثبت رسانده است.  نمای مجوزهای صنفی در ۶ ماه آمارهای وزارت صمت از نیمه نخست سال گذشته نشان می‌دهد ۲۸۷ هزار و ۱۱۱جواز صنفی صادر و تمدید شده است. حال آنکه در ۶ ماهه سال امسال این رقم به ۲۹۷ هزار و ۳۱۲ مجوز رسیده که رشد ۶/ ۳درصدی داشته است. از میان استان‌های کشور، ۱۲استان در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت صدور و تمدید مجوزهای صنفی روبه‌رو بوده‌اند و مابقی استان‌ها به‌علاوه اتحادیه‌های کشوری مجوزهای بیشتری را نسبت به بازه مشابه سال گذشته صادر و تمدید کرده‌اند. استان‌های البرز، ایلام، خراسان‌رضوی، سمنان، قزوین، قم، کرمانشاه، گیلان، لرستان، مرکزی، همدان و یزد، در نیمه اول ۱۴۰۰ مجوزهای کمتری را نسبت به نیمه اول ۱۳۹۹ صادر و تمدید کرده‌اند. استان البرز افت ۶/ ۱۷‌درصدی، استان ایلام افت ۳/ ۴درصدی، استان خراسان‌رضوی، افت ۳/ ۶‌درصدی، استان سمنان افت ۷/ ۲‌درصدی، استان قزوین افت ۸/ ۳‌درصدی، استان قم افت ۷/ ۷‌درصدی، استان کرمانشاه افت ۳/ ۱۹‌درصدی، استان گیلان افت ۸/ ۳‌درصدی، استان لرستان افت ۶/ ۱‌درصدی، استان مرکزی افت ۲/ ۴‌درصدی، استان همدان افت ۳‌درصدی و استان یزد افت ۶/ ۱۲‌درصدی را در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در صدور و تمدید مجوز صنفی ثبت کرده‌اند. بیشترین افت صدور و تمدید مجوز هم مربوط به استان‌های کرمانشاه، البرز و یزد است. در عین حال، بیشترین رشد در این زمینه متعلق به منطقه جنوب‌کرمان و استان‌های خوزستان و آذربایجان‌شرقی است. رشد صدور و تمدید مجوز در منطقه جنوب‌کرمان به ۹/ ۵۷‌درصد در ۶‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید. همچنین استان خوزستان نیز رشد ۴/ ۳۵‌درصدی را در این بازه زمانی در بخش موردنظر ثبت کرده است. استان آذربایجان‌شرقی نیز با رشد ۷/ ۲۲درصدی در صدور و تمدید مجوز صنفی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو بوده است. از نظر تعداد مجوزهای صادر شده، استان تهران با صدور و تمدید ۳۸ هزار و ۸۰۳ جواز کسب، رتبه نخست را در اختیار دارد. استان خراسان‌رضوی با ۲۵ هزار و ۲۵۲ مجوز، استان اصفهان با ۲۳ هزار و ۳۱۴ مجوز، استان مازندران با ۱۹ هزار و ۲۸۰ مجوز و استان آذربایجان‌شرقی با ۱۵هزار و ۳۱۶ مجوز بیشترین تعداد مجوزها را صادر و تمدید کرده‌اند. همچنین مجوزهای صادر و تمدیدشده از سوی اتحادیه‌های کشوری کمترین تعداد را داشته است. در ۶ ماهه نخست امسال ۱۴۶۵مجوز از سوی اتحادیه کشوری صادر شده است. منطقه جنوب‌کرمان نیز در این بازه زمانی ۱۸۳۰ مجوز و استان کهگیلویه و بویراحمد نیز ۲۶۴۷ صادر و تمدید کرده است. خراسان‌شمالی با ۳۰۲۸ مجوز و استان سمنان نیز با ۳۳۷۹‌مجوز صادر و تمدید شده در ۶ ماهه امسال در رده‌های بعدی کمترین مجوزهای صادرشده در نیمه نخست‌۱۴۰۰ قرار گرفته‌اند.