این شکایت از سوی شرکت SQWIN SA که در سوئیس مستقر است، مطرح شده و مدعی است سیستم Pay سامسونگ امتیاز انحصاری سیستم پرداخت الکترونیکی این شرکت که در روسیه به ثبت رسیده است را نقض کرده است. سامسونگ اعلام کرد این پرونده در حال‌حاضر در مرحله تجدیدنظر است و اظهارنظر بیشتری نکرد. دادگاه داوری مسکو در حکمی به تاریخ ۱۹ اکتبر با اشاره به این امتیاز انحصاری، اعلام کرد واردات و فروش ۶۱ مدل سامسونگ در روسیه ممنوع است. بر اساس گزارش رویترز، طبق گزارش خبر‌گزاری ریا، تصمیم اولیه دادگاه در ۲۷ ژوئیه صادر شده و ادعای شرکت SQWIN SA را وارد دانسته اما به فهرست دستگاه‌های مربوط اشاره نکرده بود و در نتیجه در ‌ماه آگوست این شرکت مستقر در سوئیس درخواست تجدیدنظری تنظیم کرد. در حکم مربوط به ‌ماه اکتبر، مدل‌‌‌هایی که فروش آنها قدغن شده است، مشخص شده‌‌اند.