«هوای سالم» دوام نداشت

 اما دیروز به دنبال پایداری جوی بار دیگر انباشت آلاینده‌‌‌ها در جو زمینه‌‌‌ساز بازگشت آلودگی هوا به تهران شد و شاخص کیفیت هوای روز گذشته به ۱۴۴ واحد رسید. اگرچه بر اساس شاخص ۲۴ ساعته هوای تهران دیروز برای گروه‌‌‌های حساس جامعه ناسالم تلقی می‌‌‌شد اما شاخص لحظه‌‌‌ای کیفیت هوا ظهر دیروز از این مقدار فراتر رفت و با عبور از مرز ۱۵۰ واحد، عملا هوای تهران در ساعاتی از روز دوشنبه برای عموم جامعه ناسالم شد. شاخص کیفیت هوای شهر تهران در زمان نگارش این گزارش در حوالی ساعت ۱۵ روز گذشته ۱۵۲ واحد بود که سبب حاکم شدن شرایط اضطرار در تهران شد. در صورتی که میانگین شاخص کیفیت هوای ایستگاه‌‌‌های مختلف طی ۲۴ ساعت منتهی به صبح امروز بین ۱۵۱ تا ۲۰۰ واحد باشد، دومین روز قرمز در پاییز امسال رقم خواهد خورد.