کانال فلکسیبلتاب ریلکسی تاب راحتی صندلی تابیبلبرينگ انصاريمشاوره آتشنشانی

بر اساس مصوبه کمیته حفاظت از محیط‌زیست دریایی (MEPC) سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان‌ملل متحد (IMO) استفاده از نفت‌کوره سنگین و حمل و نقل آن برای استفاده کشتی‌ها در آب‌های قطب شمال از اول ژوئیه ۲۰۲۴ ممنوع می‌شود. مجموعه‌ای از معافیت‌ها به معنای آن است که ممنوعیت کامل استفاده از نفت‌کوره سنگین در واقع از اواسط سال ۲۰۲۹ اعمال می‌شود‌ که به گفته اتحادیه «قطب شمال پاک» این مساله به آلودگی مداوم قطب شمال می‌افزاید. قطب شمال با سرعت بیشتری نسبت به بقیه کره زمین در حال گرم شدن است. متخصصان محیط‌زیست معتقدند که نفت کوره سنگین آلاینده‌های مضر بیشتری را - از جمله اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و کربن سیاه - تولید می‌کند.  افزون بر این، نشت احتمالی نفت به‌ویژه نفت‌کوره سنگین از یک کشتی می‌تواند تاثیر مخربی بر اکوسیستم قطب شمال داشته باشد.